Mẫu CV xin việc mới nhất dành cho lao động phổ thông

0
7493
Mẫu CV xin việc mới nhất dành cho lao động phổ thông
Mẫu CV xin việc mới nhất dành cho lao động phổ thông

Không chỉ có các ngành lao động trí óc như kế toán, ngân hàng,…mà ngay cả lao động phổ thông thì một mẫu CV xin việc cũng thực sự cần thiết. Vì thế, Blog tìm việc xin được chia sẻ đến các bạn Mẫu CV xin việc mới nhất dành cho lao động phổ thông.

Khác với những mẫu CV xin việc chuyên ngành khác như mẫu CV xin việc kế toán hay mẫu CV xin việc Hành chính nhân sự, Mẫu CV xin việc mới nhất dành cho lao động phổ thông này không dài dòng và dườm dà về mặt nội dung. Tuy nhiên, Mẫu CV xin việc dành cho lao động phổ thông vẫn phải đầy đủ các mục nội dung cần thiết để nhà tuyển dụng có thể nắm bắt thông tin và lựa chọn ứng viên.

Bạn có thể tải Mẫu CV xin việc mới nhất dành cho lao động phổ thông tại đây.